برخی از امکانات این نرم افزار رستوران عبارت است از: تعریف و گروه بندی انواع غذا و نوشیدنی، صدور انواع فاکتور فروش، فیش غذا یا صندوق، فاکتور خرید، و ورود و خروج کالا از انبار، مدیریت کامل فروش بر اساس میز یا فروش بیرون و توسط ارسال پیک، ارسال پیامک به مشتریان، سیستم کالر آیدی و شناسایی تماس گیرندگان و …