چند نقطه قوت این نرم افزار رستوران عبارت است از: قیمت مناسب، ساده بودن و قابل استفاده بودن برای هر کاربر، جامعیت و بیش از ده سال سابقه نصب در بسیاری از رستوران ها، کترینگ ها و مراکز فروش اغذیه ، سرعت و کیفیت بالا، الزام نداشتن به هزینه پشتیبانی در سالهای بعدی که کمتر نرم افزاری در ایران دارای تمامی این مشخصات است!