جاسوسی سایبری و مقابله Kaspersky با آن

جاسوسی سایبری و مقابله Kaspersky با آن

با توسعه تکنولوژی و گرایش تمامی کسب و کارها به این علم سبب شده تا درهای سوء استفاده از این طریق، به روی خلافکاران باز شود. کارهایی که تحت عنوان جاسوسی سایبری در جهان در جریان است؛ یکی از فاجعه‌بار‌ترین جنایت‌ها می‌باشد، زیرا به راحتی می‌تواند زندگی جمع زیادی از...