هک کردن تلویزیون هوشمند و لوازم دیجیتال

هک کردن تلویزیون هوشمند و لوازم دیجیتال

Akash از محل کار خود به خانه بازگشت و با صحنه‌ غیرمنتظره‌ای رو‌به‌رو شد. او متوجه شد که از خانه وی سرقت شده بدون اینکه نشانه‌ای از درب ورودی باشد. به طور دقیق‌تر، Akash بیان کرد که به نظر می‌رسد سارق فقط در جلوی درب راه رفته است. سارق یا سارقان، هکرهای خبره‌ای بودند...