درباره سایت نرم افزار رستوران

سایت نرم افزار رستوران با هدف دسترسی بهتر نرم افزار مدیریت و حسابداری رستوران برای مدیران این مراکز راه اندازی گردید. این سایت قصد دارد به طور اختصاصی امکانات و قسمت های نرم افزار حسابداری رستوران را برای کاربران عزیز تشریح نموده و همچنین نسخه آزمایشی این محصول را برای استفاده رایگان در اختیار رستوران داران قرار دهد.